È

съвършеното
общество - на ЛЮБОВТА
да È тържество

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Съвършеното
общество е човечно
общо тържество...

Pages