Все още

Грехът от тебе!,
болко, опростен е, но
все още стене...

Категория: