Сякаш

стихът е сякаш
светлоотразител на
излъчването

на ближния и негов
светоразпространител

Категория: