Пò

от творбите най-
небесни пò творба е
живият живот

.....................................

пò творба е от
творбите най-небесни
живият живот

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Земният чертог
е върховната творба
на Човек и Бог...

Pages