Явно

бабувал е на
една „демокрация“
явно сатана

Категория: