СЪВЕТИ

Не бъди прилика
с луд и политика
и не хващай вера
много на банкера...

Категория: