ОТПЛАТА

Човек дарява добротата
срещу усмихната отплата...

Категория: