За възторга

млък - за възторга
по Дяда Ивана - че
инак - каторга

Категория:

Comments

Свобода на словото -
по днешния аршин...

Pages