По-верен

понякога е
по-верен отговорът
на въпрос с въпрос

...........................................

понякога е
отговорът на въпрос
с въпрос по-верен

...........................................

отговорът на
въпрос с въпрос по-верен
е понякога

............................................

отговорът е
понякога по-верен - на
въпрос - с въпрос

Категория: