Gedächtnißfeier - („Възпоменание“), Хайнрих Хайне, опит за превод от немскиезик

Keine Messe wird man singen,
Keinen Kadosch wird man sagen,
Nichts gesagt und nichts gesungen
Wird an meinen Sterbetagen.

Doch vielleicht an solchem Tage,
Wenn das Wetter schön und milde,
Geht spazieren auf Montmartre
Mit Paulinen Frau Mathilde.

Mit dem Kranz von Immortellen
Kommt sie mir das Grab zu schmücken,
Und sie seufzet: Pauvre homme!
Feuchte Wehmuth in den Blicken.

Leider wohn’ ich viel zu hoch,
Und ich habe meiner Süßen
Keinen Stuhl hier anzubieten;
Ach! sie schwankt mit müden Füßen.

Süßes, dickes Kind, du darfst
Nicht zu Fuß nach Hause gehen;
An dem Barrière-Gitter
Siehst du die Fiaker stehen.

Heinrich Heine

извор:

https://de.wikisource.org/wiki/Ged%C3%A4chtni%C3%9Ffeier

..................................................................................................................................................

Кàдош* няма да изричат,
меса няма да запеят,
нито реч и нито песен
в дни предсмъртни ще ме греят.

Ала сетне в ден навярно
с време-прелест за мнозина
ще се шляят из Монмартър
тя** - Матилда с Паулина***.

Идва - гроба ми с букет от
имортели**** да закѝчи
и с въздишка:„Pauvre homme*****!“ -
с тъжни с`ълзи криволѝчи.

Но на слàдката ми - стол
не предлагам, че в просторни
нейде горе висинѝ съм...
Ах!... С нозè ситнѝ тя морни.

Сладко, тлъстичко дете,
не към къщи - пеш! - Болея!...
Бариерата с решетки
виж! - С фиàкри****** покрай нея.

..........................................................................................................................................................

кадош* - (респективно - кадиш) - в юдаизма - молитва, прославяща светостта на името на БОГ -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%88

тя** - Матилда - съпруга на Хайне

Паулина*** - домашна помощница на семейство Матилда и Хайнрих Хайне,
и сподвижница на Матилда Хайне до кончината на последната

имортели**** - безсмъртничета

Pauvre homme***** - фр. - беден човек - преносно - чете се - повр òм

фиàкри****** - файтони - http://talkoven.com/%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1...

две забележки:

1.
Първата строфа на опита за превод може да се поднесе и по следния начин,
в случай че в думата „кадош“ ударението е върху втората гласна, а
не - както то е в текста на немски език - върху първата гласна:

Ни кадòш ще да изричат,
ни и меса ще да пеят,
нито реч и нито песен
в дни предсмъртни ще ме греят.

2.
Третата строфа на опита за превод може да се поднесе и по следния начин,
ако използуваме само български думи в текста:

Гроба ми с безсмъртничета
идва, за да ми накѝчи
и с възд`ъх:„Мой клèти!“
с тъжни с`ълзи криволѝчи.

Категория: