И човек...

величаене
подхлъзва и човек след
туй отчаян е

...............................................

величаене
проваля и човек след
туй окаян е

Категория: