ЧОВЕЧНОСТ

Човечността
е Майката
на Любовта.

Категория: