Опит за римувана история в шест думи в ропалистическа поредица

трудно
се лекува
но си струва

Категория: