Джунгла

Клонът клати
ли се, клати

от примати
свръхбогати...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Връх се клати
от примати
свръхбогати...

Pages