Ой те теб, Светѝ Иване Рилски

Ой те теб, Светѝ Иване Рилски,
покровителю на своята страна,
подкрепил с душа и дух, и мисъл
питомците си, откакто БОГ позна!

Днес мъчително са тежки времената,
затова неспирно насърчавай! -
Всеки да прегъре добротата
с думи:„Не рушѝ, а съзидавай!“

Ой те теб, Светѝ Иване Рилски,
на духовността ни, о, бащѝце,
подкрепѝ ни с дух, душа и мисъл -
та възход да È! - И смях в зенѝци!

Категория:

Comments

Амин! Дай, Боже!

Pages