БОРБАТА

Страхът предупреждава,
смелостта щом прекалява,
но борбата продължава...

Категория: