Другото име

„троянски кон“ е
на „демокрацията“
другото име

.....................................

„троянски кон“ е
на „демо-crazy-ята“
другото име

.....................................

другото име
на „демокрацията“
е „троянски кон“

.....................................

другото име
на „демо-crazy-ята“
е „троянски кон“

Категория:

Comments

Според мен третият вариант е най-точен, rhymefan...
На комунизма троянският кон бе индустриалният
капитал, скриващ ролята на банково-финансовия ат...

Pages