НАГРАДИ

Историята награждава
със слава или забрава,
трета награда не дава...

Категория: