ЩСТИЕТО

Щастието е
като слънцето,
но грее и при
лошо време...

Категория: