ДЕН НА ЯКОВ - БРАТ ГОСПОДЕН

Които са хора народни,
всички са братя Господни!

Категория: