МУЗИКА

"Малка нощна музика"
е магия благотворна,
а симфония "Патетика"
е фурия непокорна...

Категория:

Comments

С „В началото бе словото...“
се музиката подценява,
но ѝма си и мигове,
когато тя ни пò спасява!

Чудесна музикална защита, rhymefan!
Великият отец Матей Миткалото учил
да се развиват различни "художества",
а Рабандранат Тагор казва, че музиката
изразява най-добре човешките чувства.

Pages