През погледа на...

Гледа ли човек
света през погледа на
ближен, е щастлив!!!

Категория:

Comments

Добър, човечен поглед, rhymefan!
Гледа ли човек
през погледа на ближен,
значи е правдив...

Pages