ПЛАТЕНО СЛОВО

Медии казват словата,
които суфлира парата.

Категория: