ЕМИГРАЦИЯ

Напускат Родината,
защото малцината
прогонват мнозината.

Категория: