ЮРИСТИ

Чрез юристи
светът се чисти
от сили нечисти.

Категория: