И стòпли...

омразата пред
ЛЮБОВТА разкая се
и стòпли РÀЯ

Категория: