Повече или опит за съставена от пет думи римувана „танка“

от
парàта
повече

е
свободата

Категория: