СТАТИСТИКА

На алчнотията
се дължи 100%
от беднотията.

Категория: