Какво

какво му е на
живота - стихове и
душа-сирòта

Категория: