Живее

За да създава,
живее, а не - за да
времепилее...

Категория: