ВУЛКАНЪТ

Преди сто години
гръмна спящ вулкан,
днес светът от мини
пак гърми по план.

Категория: