На господин

господин Всичков
на господин Оск`ъдин
и живеца сви

Категория:

Comments

Завистта е безгранична,защото е безлична.
За живеца, който няма, най-много завижда...

Pages