ЗОВЕ

за харни неща
се бори и ги зове
„захарни неща“

Категория: