Мисленето

наложително
е - мисленето да е
положително

................................................

мисленето да
е положително - е
наложително

Категория:

Comments

Добра хайку-мисъл, rhymefan!
Трябва мисълта
на е сътворителна
и пленителна...

Pages