Прозорец

стихът прозорец
е към любовта и най
омрàзобòрец

Категория: