СТОЙНОСТ

Стойност имат
достойните,
а цена имат
продажните.

Категория: