Трудът... труда

И днес трудът се
присвоява, без да се
овъзмездява...

И днес труда го
присвояват, без да го
овъзмездяват...

Категория:

Comments

/по rhymefan/
И днес труда го
присвояват и дори
го подиграват...

Pages