В края

болката

в края
на краищата

болката

стихове
ваещата

.....................................

радостта

в края
на краищата

радостта

стихове
ваещата

.....................................

ти
любов

в края
на краищата

ти
любов

стихове
ваещата

Категория: