Разцвет

навред - разцвет на
нищетата - от „заплата“
до „заплата“

Категория: