ПОД ИГОТО НА ЕГОТО

Труд, творчество,
предприемчивост -
срещу всякакво
иго и фалшивост!

Категория: