Иначе

да се обича
любовта и да не се
заобикаля

....................................

да се обича
любовта - че иначе
заобикаля

Категория: