ВЕРУЮ

Обичай красотата,
както свободата,
защото без красотата
гасне свободата,
а без свободата
вехне красотата.

Категория: