СМЕХЪТ

Животът не е смешен,
но без смях прилича на
зимен ден без слънце.

Категория: