СТЕПЕНИ

По-добре открито злоезичие,
отколкото скрито двуличие...

Категория: