ВЪЗХВАЛИ

Възхваляваш
ли глупак,
сам наричаш
се простак.

Категория: