Място

лъжата няма място в небесата

Категория:

Comments

/по rhymefan/
Крадците грабят
всичко на земята,
но после губят
всичко под земята.

Pages