ЖИВИ И МЪРТВИ

Няма жал и морал
от приживе умрял.

Категория: