Този...

... И ужаси се
ЛЮБОВТА, че този свят,
уви, руши се...

Категория: