ЦВЕТЯТА

Като човек е цветето,
а човекът - като цвете.
Корените са в земята,
а цветовете в небесата.

Категория: