Непресметлива

непресметлива
любовта когато è -
е сполучлива

.....................................

Непресметлива
ти, любов, когато сѝ,
си сполучлива!...

.....................................

Ти сполучлива,
си, любов, когато си
непресметлива!...

.....................................

Любов, когато
си непресметлива, най
си сполучлива!...

.....................................

Категория: